Nahoru
Domů O mně Aktuálně Pojišťovny Mapa 

MUDr. Dana Kertészo

psychiatrická ambulance
Praha

Diagnostika a léčba celého spektra duševních poruch kromě závislostí.
Odborná péče o oběti domácího násilí.

Zpět

O mně

Vzdělání

3. LF UK v Praze - promoce 1991
1. atestace v oboru psychiatrie 1994
2. atestace v oboru psychiatrie 1997

Praxe

1991 - 2000 Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK
1993 - dosud Spolupráce s o.s. Rosa
2000 - dosud Soukromá psychiatrická ambulance

Licence a osvědčení

  • licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie
  • licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru psychiatrie osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru psychiatrie
  • jmenování znalcem pro obor zdravotnictví odvětví psychiatrie rozhodnutím Městského soudu v Praze